Unifikacioni proces

UNIFIKACIONI PROCES

Vreme je jedna od velikih zagonetki nauke i oduvek interesantna tema za tragaoce na Duhovnom Putu. Pojam vremena i čovek su povezani na veoma fundamentalnom nivou.
Većina ljudi smatra da je vreme nešto što objektivno postoji kao takvo u određenom linearnom obliku i sadržava sva iskustva i događaje koje je određena osoba ili grupa doživela. No, sve velike religije i tradicije govore o Vremenu kao o iluziji. Svi mistici, prosvetljeni, a i neki naučnici koji su tragaoci za istinom, govore jedno – vremena kao takvog nema. Ono čega ima jesu naša sećanja i projekcije na budućnost – u ljudskom umu složene u linearnom sledu zbog karakteristične ograničenosti ljudske percepcije i pažnje. Kao i naša vezanost za njih.
Jedan od značajnih proboja na duhovnom putu jeste direktno i lično iskustvo da je vreme konstrukcija uma. I da postoji samo Sadašnji Trenutak. 

U davna vremena ljudima su trebale godine duhovnih praksi ili istraživanja da iskuse da vreme kao takvo ne postoji. Zahvaljujući Spiritualnoj tehnologiji i Unifikacionom procesu mi smo u stanju da za 20 minuta zaista iskusimo da su prošlost i budućnost iluzija. Postoji samo Ovde i Sada.

Unifikacioni proces je razvio Živorad Mihajlović Slavinski. On se radi kao individualna seansa, jednom po osobi i efekat je trajan. Potreban je samo jedan proces…
Naravno, time nismo rešili sve naše naboje i probleme, prosvetlili se i završili sa poslom. No, spoznaja i iskustvo koje steknemo Unifikacionim procesom predstavlja značajan proboj u našem duhovnom razvoju. Od tog trenutka uvek znamo i možemo osetiti da postoji jedino Sada i stoga smo dublje u konekciji sa svojim bićem i životom – koji su uvek Sada. Na nama je da dalje radimo, upoznajemo sebe i rastemo.
Naravno, i dalje se potpuno snalazimo u “vremenu” i sećamo svega normalno, ali više nismo prisilno uhvaćeni u sopstvenu iluziju.

Aspektika

Da prođete kroz Unifikacioni proces – kontaktirajte nas.

Scroll to Top