Šta je Reiki?

Šta je Reiki?

O Reikiju možemo govoriti iz dva ugla.

Prvi je šta je značenje reči Reiki, a drugi Reiki kao sistem isceljenja,
ličnog i duhovnog razvoja.

Reč Reiki je japanska reč i znači – Duhovna, Životna, Sveta energija Neba i Zemlje. Odnosno Univerzalna energija koja održava kompletan život.


REI   Sveta, Duhovna, Univerzalna

KI       Energija

Ova Univerzalna Duhovna Energija je osnova čitavog postojanja i ono što svi mi jesmo u svojoj suštini.
Ali ona često biva pokrivena raznim slojevima straha, besa i ljutnje, nepoštenja, neznanja… Toliko da nekada ne možemo da je više prepoznamo kao našu izvornu prirodu i svetlost.
Reiki Ryoho (Usui Reiki Ryoho) znači Usuijev metod Reiki terapije ili
Usijev metod isceljenja.
Reiki kao metod je stvorio Mikao Usui, u Japanu 1922. godine. O istoriji
čitaj više ovde.

Reiki je najpoznatiji kao metod energetskog isceljivanja, korišćenjem Reiki energije – polaganjem dlanova. Danas je priznat u većini zemalja kao metod tradicionalne medicine i sve više je zastupljen u bolnicama kao deoterapije.
U Srbiji, od 2008. godine Reiki je svrstan u metode za unapređenje zdravlja
i rehabilitacije.

Reiki Ivan Blond

Isceljujuća moć Reikija se zasniva na tome da Reiki omogućava našem telu i umu da unesu potrebnu količinu energije tako da se podstaknu procesi isceljenja, poveća vitalna energija i relaksiranost, otpuste energetske blokade, i da se uskladimo sa sobom i Univerzumom.

Ali Reiki nije samo metod isceljenja na fizičkom ili psihološkom nivou.
Reiki je i metod duhovnog i ličnog razvoja. Sam osnivač Reikija, Mikao Usui
je rekao:

*„Glavni cilj Reikija je ne samo isceljivanje bolesti, nego i
razvijanjetalenata, ravnoteža duha, zdravlje tela, a kao posledica svega
toga –sreća.“*

-Mikao Usui

Danas milioni ljudi širom sveta različitih uzrasta, nacionalnosti, religioznih pripadnosti, obrazovanja i zanimanja praktikuju Reiki u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života.
Reiki nema štetna dejstva i kompaktibilna je sa svim drugim metodama ličnog i duhovnog razvoja ili isceljenja. I naravno sa modernom medicinom.

Pošto je Reiki holistički sistem i uzima u obzir celog čoveka, njegovo praktikovanje dovodi i do unapređenja različitih oblasti života kao što su: posao, međuljudski odnosi, finansije i druge. Jer su i oni značajno povezani sa našim stanjem uma i energije.
Dakle redovno praktikovanje Reikija dovodi do balansa tela, uma i duha i usklađivanja sa Univerzalnim tokom Života.

Reiki nije religija, sekta, magija, nije neka određena filozofija niti bilo
kakva organizacija.

Da zakažete tretman ili obuku, kontaktirajte nas. 

Scroll to Top