Reiki obuka

Reiki obuka

Reiki sistem prirodnog isceljenja i duhovnog razvoja otkriven je u Japanu
20ih godina prošlog veka. Podeljen u tri stepena obuke kroz koje učimo
najrazličitije korisne prakse i znanja.
Obuka koju vam mi nudimo je pretežno obuka u Reiki sistem kakav je bio
praktikovan pre nego što je stigao na zapad i izgubio svoju izvornost kroz
ubacivanje raznih new age elemenata i praksi.

Praktičarski nivoi obuke: 1. i 2. stepen.

1. stepen Reikija - Šoden

Ovaj stepen je namenjen da naučite da iscelite sebe i pomognete vašim bližnjima.
Šoden znači početno učenje.
Pogodan je za svaku osobu koja želi da ovlada ovom veštinom. Bez obzira da li imate prethodno iskustvo u energetskom radu ili ne. Potrebno je jedino da imate interesovanje za Reiki sa ciljem unapređenja psihofizičkog stanja, za lični i duhovni razvoj.

Reikijem se ne možete baviti na adekvatan način bez odgovarajuće obuke.
Čitanje knjiga ne može zameniti iskustvo i praksu sa instruktorom.

Obuka u 1. stepenu traje 2 dana i sprovodi se u grupama ili individualno.

Na obuci ćete naučiti:

– Šta je Reiki, kako radi i sarađuje sa prirodnim isceliteljskim procesima tela
– Istoriju Reikija, kao i razumevanje konteksta iz kog dolazi
– Upoznavanje sa Reiki principima, njihovim značajem i pomoći da upoznajemo
sebe
– Izvođenje Reiki tretmana sebi i bližnjima sa ciljem: unapređenja zdravlja, isceljenja konkretne tegobe, punjenja energijom, relaksacije i redukcije stresa, harmonizacije…
– Kako da pronađete i tretirate delove tela sa visokom koncentracijom toksina (fizičkih, energetskih…)

– Meditacijske tehnike da očistite i harmonizujete svoju energiju
– Tehnike za prvu pomoć sebi i drugima
– Tradicionalna Reiki masažna tehnika za pročišćenje krvi i cirkulaciju
– Rad sa biljkama, životinjama, vodom…
– Dublje i bolje razumevanje energije, dublja konekcija sa sopstvenom
suštinom i životom

Svaki polaznik po završenoj obuci dobija detaljan priručnik od 60 strana i
sertifikat.

fern, leaves, foliage

2. stepen - Okuden

Stepen obuke namenjen da obogatite, produbite, nadogradite svoju ličnu praksu, kao i da se osposobite za profesionalan rad sa drugima.
Uslov je da ste u prethodnom periodu od barem 2,3 meseca praktikovali i
iskusili prvi stepen.
Reč Okuden znači – unutrašnja učenja. Govoreći nam da nam ovaj stepen
omogućuje da dublje razumemo i povežemo se sa samim sistemom i Reikijem.
Da se dublje povežemo sa sobom i Univerzumom, konekcijom Neba, Zemlje i nas
kao Čoveka. Naučimo nove prakse i tehnike, proširimo znanje. Da počnemo da
razumevamo da je sa energetskog nivoa sve Jedno…

Reiki obuka Ivan Blond

Trajanje obuke je 2 dana, u grupi ili individualno.

Na obuci ćete naučiti:

– Umeće profesionalnog rada sa drugima
– Etičke norme i standardi
– Reiki simboli: značenje, korišćenje, istorijska pozadina…
– Dalje razvijanje intuicije u radu sa sobom i drugima
– Tehnike za rad na psihološkim, emocionalnim stanjima
– Izvođenje Reiki tretmana na daljinu
– Proširenje i učenje novih meditacijskih tehnika za pročišćenje i harmonizaciju sopstvene energije, razvijanje energetske senzitivnosti
– Tehnike za iskustvo dubljeg kontakta i povezanosti sa Univerzumom
– Sposobnost rada sa jos više Životne Energije
– Proširenje znanja o korenima Reikija
– Kreativni načini primene Reikija u raznim oblastima života
– Dublje razumevanje duhovne povezanosti nas, sveta oko nas i Univerzuma

Svaki polaznik po završenoj obuci dobija detaljan priručnik i sertifikat.

Reiki obuka nije zamena za stručnu medicinsku pomoć.

Da zakažete obuku, kontaktirajte nas!

Scroll to Top