Kompletna PEAT obuka

Kompletna PEAT obuka

Možda si već sada na putu svog ličnog i duhovnog razvoja i svesna/svestan si da je ono što živiš ogledalo tebe, unutrašnjih stanja koja nosiš, programa i energije koja iz toga proishodi i spremna si da radiš na sopstvenoj transformaciji…Ali ti je potrebno da imaš konkretne alate za primenu u
svakodnevnom životu koji će ti omogućiti duboku transformaciju emocija, misli, identiteta i energije tako da si u stanju da budeš arhitekta svog unutrašnjeg sveta i suvereno vladaš svojim životom.

harmony, relax, rock-1229886.jpg

PEAT

PEAT metode se koriste širom sveta a stvorio ih je naš psiholog Živorad Mihajlović Slavinski. One integrišu razna moćna znanja iz oblasti psihologije, drevnih znanja sa istoka, energetskog pogleda na čoveka i spiritualnog razvoja.

Metode primenjuju ljudi koji žele da rade na sebi i pomognu svojim bližnjima kao i profesionalci u oblasti – psihoterapeuti, koučevi, savetnici za rad sa svojim klijentima.

Ovaj novi koncept obuke obuhvatiće svih 7 PEAT metoda.

Sadržaj obuke – teorijski deo:

 • O strukturi i funkcionisanju našeg uma. O podsvesnom delu uma.
 • Odakle dolaze problemi koje iskušavamo, kako opstaju i kako se transformišu.
 • Univerzalni zakon polarnosti i značaj polariteta za naš život.
 • Značaj umeća rada sa svojim stanjima za svakodnevni praktični život.
 • Kako da kreiramo željena stanja i okolnosti.
 • Teoretski deo o PEAT-u, svih 7 metoda i principima na kojima funksioniše, kako je nastao.
 • Iskustveni rad i vežbanje u grupi koji čini 70 posto seminar.

Sadržaj obuke – PEAT metode koje ćemo praktično učiti i vežbati:

 • Duboki PEAT – metod za dubinsko otpuštanje i rešavanje emocionalnih problema, obrazaca koji se ponavljaju, negativne slike o sebi, uverenja, blokada ciljevima, trauma… Postao je poznat na svetskom nivou zbog mogućnosti integracije dubokih nesvesnih polariteta koji su najdublji uzrok problema. Svaki Duboki PEAT proces završava integracijom polariteta. Na PEAT obuci ćemo dosta govoriti o polaritetima koji su aspekt jednog od najznačajnijih univerzalnih zakona a to je zakon polarnosti. Sve postoji u polaritetima, parovima suprotnosti koje su u dinamičkom odnosu: dan-noć, svetlo-tama, levo-desno, muško-žensko, pozitivno-negativno…Isto tako je i u našem unutrašnjem svetu. Problem nastaje kada dođe do konflikta i neprihvatanja jednog od polariteta. Osvestićemo značaj polariteta i kako se praktično radi sa njima u svim oblastima.
 • Bazični PEAT – omogućava ti brze intervencije, otpuštanje trenutne jake emocije, otklanjanje bola, žudnje za slatkišima, cigaretom…
 • DP2 – najjednostavniji metod koji se može primeniti i sa decom! Možeš ga primenjivati na bilo kojoj temu u životu koja ti izaziva negativne reakcije i otpustiti to.
 • DP4 je metod koji će ti omogućiti da stvoriš željena stanja, uverenja, identitete i energiju. Slavinski je ovaj metod nazivao metod spiritualnog inženjerstva jer ti omogućava da oblikuješ svoj karakter, ponašanje i energiju. Ovaj metod se koristi i za brzo otklanjanje fobija, integraciju traumatičnog iskustva i još mnogo toga. Kreativne mogućnosti primene su neograničene.
 • Univerzalni proces ti omogućuje da u svakom trenutku integrišeš bilo koji odabrani par polariteta. I da razrešiši bilo koji unutrašnji konflikt.
 • Mali magijski metod ti daje mogućnost da sagledaš blokiranu energiju u telu, telesne senzacije, njene karakteristike i da je otpustiš.
 • Unifikacioni proces – iznenađenje!

Ova obuka nije za tebe ako:

 • Ne želiš da gledaš u sebe, suočavaš se svojim, emocijama, istražuješ svoj unutrašnji svet.

 • Ako želiš da ostaneš žrtva i ne želiš da preuzmeš odgovornost za svoje isceljenje, svoja stanja i svoj život.

 • Nisi spremna /spreman da primenjuješ u svom svakodnevnom životu ono što naučiš nego tražiš čarobni štapić koji će raditi bez uloženog vremena.

Trajanje, cena i početak obuke

Obuka traje 4 nedelje po 5 susreta u trajanju od 4 sata. Ukupno 20 sati u kojima ćemo učiti, raditi na svojim temama, razmenjivati iskustva. Online na Zoom platformi.

Cena je 444e.  

POČINJEMO 11. SEPTEMBRA!

Vidimo se!

UTISCI POLAZNIKA SA DOSADAŠNJIH OBUKA

PRIJAVA NA OBUKU

Za besplatne informativne konsutlacije, prijave i pitanja piši mi na email: ivanblond.ryoho@gmail.com ili u DM na Instagram profilu  Put celovitosti 

O MENI

Zdravo, ja sam Ivan. Profesionalni praktičar i instruktor PEAT metoda i psihoterapeut pod supervizijom.

U prethodnih 3 godine obučio sam preko 150 ljudi za PEAT metode što grupno što individualno i uradio preko 1000 sati seansi.

Moja vizija rada sa ljudima je holistička – uključujući telesnu, psihološko-emotivnu i duhovnu dimenziju… Jer čovek nije skup nekoliko delova koji funkcionišu odvojeno i nepovezano. On je inteligentno organizovana celina.

Poziv i zadovoljstvo mi je da radim sa ljudima na tome da upoznaju sebe, svoju originalnost i oslobode se nagomilanog tereta koji pokriva njihovu suštinu.

Scroll to Top