Kako Reiki radi i benefiti

Kako Reiki radi i benefiti

Svaki živi i neživi organizam u osnovi je sastavljen od energije.

Ta energija se na istoku naziva či, ki, prana…Na zapadu tu energiju su nazivali prirodna isceljujuća sila, orgon, bioenergija, eliksir života…

Naše telo poseduje sopstvenu energiju i energetsko polje. Kada je to polje i ta energija u balansu mi iskušavamo zdravlje i harmoniju. Kada je ta energija u dizbalanasu telo kao fizička projekcija informativnog i energetskog polja takođe poprima iste kvalitete, nekad ranije nekad kasnije.

Ali šta je ono što ometa nas i našu energiju da budu u balansu i harmoniji?

Na prvom mestu to su destruktivna unutrašnja stanja kao što su bes, mržnja, strah, briga, krivica, depresija, nesigurnost i suspregnutost, pritisak, stres…


Onda tu su naravno i spoljašnji uticaji kao što su toksini, loš stil života, neusklađenost sa prirodom, izloženost različitim faktorima iz spoljašnje sredine koji nisu povoljni…
Naše telo to je centar naše ličnosti, naše telo jesmo mi (ne samo telo).


Telo je hram i mesto susreta duha, uma i materije i nema razdvojenosti između njih. To je jedno biće, jedna energija.

Reiki praktičar, radeći sa različitim elementima sistema (reiki principi, tretmani, meditacije, reiju…) stimuliše energiju (Reiki) da se kreće kroz telo, um i suptilne energetske nivoe tako da ona biva balansirana i harmonizovana.
Mi imamo energiju, i konstantno smo u komunikaciji sa energijom ali je problem što ta energija ne plovi slobodno već ima blokove. Možemo to uporediti sa rekom. Reka ako je čista, bistra i nije zagađena raznoraznim đubretom – plovi sa lakoćom. To stanje lakoće i kretanja je zdravo stanje reke. I isto je i sa našom energijom.
Dakle Reiki sistem nam pomaže da se oslobodimo tog nagomilanog djubreta i
blokova u reci naše energije i na taj način rastemo i krećemo se u skladu sa životom, da spoznamo svoju pravu prirodu.

Isti proces se dešava tokom Reiki tretmana (bez obzira da li ste praktičar ili odlazite na tretmane). U toku Reiki tretmana telo uzima potrebnu energiju i balansira svoje energije, izbacuje toksine, harmonizuje se i uspostavlja prirodni proces samoisceljenja. Da bi telo i um mogli da se samoiscele potrebno je da budu u stanju opuštenosti (izvan bori se ili beži – stres moda) i potrebno je da imaju dovoljno visok nivo energije kako bi svi procesi mogli da se sprovedu. Upravo takve uslove omogućuje rad sa Reikijem.

Iako je Reiki energetski sistem prevashodno, njegovim praktikovanjem utičemo na sve aspekte sebe i svog života jer u osnovi sve i jeste – energija.
Reiki je u svojoj najboljoj formi – intuitivna veština. Dolazi iz centra našeg bića, iz naše Izvorne prirode.

Iskusan Reiki praktičar jeste u stanju da tačno i efikasno nađe uzrok problema i stoga brzo i efikasno radi na njemu, ali svaki čovek koji savlada Reiki može efektno da radi na sebi. Jer jedna od najlepših stvari u vezi Reikija je što mi kao praktičari ne manipulišemo ili usmeravamo energiju ni na koji način. Već se otvorimo, uskladimo i samo dopustimo da inteligencija prirode, života i našeg tela odradi svoje.
Kada smo u stanju da u tom meditativnom stanju prihvatanja, prepuštanja i
usklađenosti i posmatramo sebe, otvoreni smo za tok Univerzalne energije koji je uvek tu i tada sve dolazi na svoje.

Reiki Ivan Blond

Neki od mnogih benefita Reikija su:

 

Ostali efekti:

I još mnogo toga….

Danas je veliki broj naučnika i naučnih studija ponudilo svoje objašnjenje
Reikija i njegovih efekata.

Da zakažete tretmanili pohađate obuku, kontaktirajte nas!

Scroll to Top