Integra protokol

Integra Protokol

Šta je Integra Protokol?

Integra Protokol je inovativan i moćan sistem ličnog razvoja, psihološke pomoći, terapije i spiritualnog razvoja. Osnovu Integra Protokola čini rad sa IDENTITETIMA. 

Zašto su identiteti važni i šta su zapravo identiteti?

Identiteti su delovi naše ličnosti, tačke gledišta unutar nas sa kojim se identifikujemo, nastale u različitim periodima našeg života ili nasleđene kroz porodično polje u kome smo živeli – koji na neki način imaju svoje ciljeve, potrebe, uverenja…To su delovi nas koji nose emocionalni naboj. To ne znači da mi imamo mnogo ličnosti, već različite aspekte naše ličnosti, kojih nismo svesni i koji su često suprotstavljeni i u konfliktu. Identiteti su izvor naših emocionalnih i drugih problema, kao i reaktivnosti uopšte. 

Većina emocionalnih stanja u svakodnevnom životu su reakcije ili stanja izazavana nekom situacijom (spoljašnjom ili unutrašnjom). Tada, mi smo takođe u odgovarajućem identitetu, bili svesni toga ili ne.

Kada imamo neki cilj ili nameru koju želimo da realizujemo, ali imamo otpore i negativna stanja, tada zapravo nismo u stanju da uđemo u potreban identitet da bismo realizovali željeno. Bilo da je to da uspostavimo novu naviku ili neku željenu promenu. Kada nismo u stanju da uđemo u potreban identitet to pokazuje da imamo zaglavljene potisnute identitete koji se opiru tom željenom cilju ili stanju. To je osnova konflikta. Na taj način vremenom dobijamo fragmentisanu i konfliktnu ličnost, zaglavljenu u više aspekata života.

Kada kažemo osećam na primer – tugu, to nije isto kao i kada kažemo ja sam tužna osoba. U prvom slučaju, svesni smo da osećamo emociju koja je prolazno stanje, dok se u drugom slučaju identitfikujemo sa time i stvaramo identitet koji percipiramo kao nepromenljivo stanje. Upravo tada nastaje problem, kroz identifikaciju sa mislima i emocijama – što je izvor patnje. Tu leži važnost oslobađanja zaglavljenih ili nesvesnih identiteta. 

U kontekstu duhovnog ili spiritualnog razvoja, deidentifikacija je ključni proces. Ego u užem smislu – kao lažno ja, kao ukupnost potisnutih sadržaja i naboja, naša persona, programirana slika o sebi je nastala procesom identifikacije sa tim mislima, emocijama i programima. Odnosno sastoji se od identiteta.

Kada želimo da se razvijamo spiritualno ulazimo u obrnuti proces – deidentifikacije (oslobađanja i spoznaje našeg autentičnog Bića) kada dolazi do ljuštenja i nestajanja lažnih slojeva i zaglavljenih identiteta. 

Unutrašnji konflikti, problemi, identiteti...

Kada donesemo neku odluku, svesno ili nesvesno, takođe postavljamo cilj i zauzimamo tačku gledišta potrebnu da bi ostvarili taj cilj. Drugim rečima – stvaramo identitet. Ako tu našu prvobitnu odluku ostvarimo onda cela ta struktura nestaje. Međutim, ako doživimo poraz u ostvarenju mi tada donosimo drugu – poraznu odluku koja je suprotna prvoj i tada stvaramo identitet koji biva u konflitku sa prethodnim. 

Na primer: kada ste bili mali posmatrali ste kako se vaši roditelji svađaju i stekli uverenje (nesvesnu odluku) da je ljubav bolna i naporna. Kada malo odrastete javlja se potreba i donosite odluku da i vi imate ljubav. Ali odjednom, pojavljuju se strahovi, izbegavanje, nesigurnosti… Prethodna i davno zakopana odluka i identitet koji je nosi –  da je ljubav bolna i naporna nije nestala, već iz nesvesnog deluje i stvara konflikt sa sadašnjom odlukom da imate ljubav. Ovaj konflikt stvara emocionalne probleme.  

Tada osoba počinje da osciluje sa jedne na drugu stranu konflikta, usput često donoseći još više i više odluka, stvarajući naboje i identitete sa obe strane i to rezultuje težim, dubljim i slojevitijim unutrašnjim konfliktom.

Da bismo to razrešili potrebno je da osvestimo obe strane konflikta i INTEGRIŠEMO ih u jednu celinu da bismo mogli svesno da upravljamo sa sobom i svojim stanjima, oslobodimo se emocionalnog naboja i duhovno se razvijamo. 

Integra Protokol nam omogućuje da osvestimo i otklonimo te zaglavljene identitete dok istovremenom eliminišemo emocionalne probleme i ubrzavamo sopstveni spiritualni razvoj. Isto tako identiteti su važni za oslobađanje od traumatičnih iskustava, negativnih uverenja, radu na ciljevima jer su identiteti glavni nosioci naboja ili problemskih sadržaja. Dakle Integra Protokol se uspešno primenjuje i na svemu ovome.

Integracija konfliktinih delova, uklanjanje emocionalnih problema, odglavljivanje zaglavljenih identiteta i deidentifikacija otkrivaju našu istinsku unutrašnju prirodu – kao nematerijalnog i besmrtnog bića u Jednosti sa ostatkom egzistencije. 

Pet tema ili polje primene:

virtual, reality, psyche-4908697.jpg

Integra Protokol metode možemo efikasno primeniti na bilo koju emocionalnu reakciju ili stanje, u šta spadaju:

-Emocionalni problemi

-Negativna i traumatična iskustva

-Ciljevi tj. negativne reakcije koje nas sprečavaju da radimo na ciljevima

-Negativna i ograničavajuća verovanja

-Polariteti

Više o svim metodama Integra Protokola

Osnovni Metod:

Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte i razvija svest o njima, integriše naboj, lako i brzo se primenjuje, itd.

Standardni Metod:

Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte sa obe strane i razvija svest o njima, integriše veliku količinu naboja, lako i brzo se primenjuje, integriše izabrane polariete, omogućava iskustvo Jednosti i Celovitosti koje postoji iza konflikata i polariteta, itd.

Napredni metod:

Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte i razvija svest o njima, integriše višeslojne duboke konflikte, integriše najveću količinu naboja, omogućava ulazak u spiritualna stanja, integriše visoke identifikacije, pristupa veoma starim i teško dostupnim slojevima nesvesnog, uvodi u stanje bez identiteta (Prisustvo), integriše polaritete koji se spontano javljaju, stvara svest o oscilacijama između strana u konfliktu, itd…

Life coaching modul:

Sistem malih koraka koji omogućuje da promenimo bilo koju naviku ili ostvarimo bilo koji cilj. Sa minimalno trenja, težine i napora. 

Šta se dobija
Integra Protokolom?

 • Oslobađanje od patnje
 • Osoba ne mora da trpi negativna stanja
 • Oslobađanje od naboja vezanog za probleme, ciljeve, traume, verovanja 
 • Integracija polariteta
 • Povećan kvalitet života
 • Ubrzan spiritualni razvoj – brža deidentifikacija
 • Bolje razumevanje spiritualnog razvoja
 • Bolje razumevanje zakonitosti na osnovu kojih funcioniše ljudsko biće 
 • Uspostavljanje celovitosti nasuprot konfliktu i fragmentaciji ličnosti
 • Povećanja funkcionalnost tj. sposobnost rada na svojim ciljevima
 • Smanjenje opšte reaktivnosti
 • Izlazak iz zaglavljenosti

Da postavite pitanje, zakažete informativni razgovor, seansu ili seminar popunite formu

O seminarima Integra Protokola za Procesore

 • Integra Protokol možemo primeniti na sebi i na drugima
 • Seminari su praktični
 • Grupni seminari traju 2 dana
 • Individualni seminari traju oko 6 sati dnevno
 • Online seminari su dostupni za Integra Protokol 
 • Na seminaru učite njegovu praktičnu primenu (3 metoda i koučing modul) na sebi i drugima
 • Nema preduslova za seminare 

Da li želite da zakažete seansu, seminar ili imate pitanje?

Iskustva klijenata

Završila sam seminar Integra Protokol kod Ivana koji me je oduševio svojomvkompetentnošću, iskustvom, preciznošću i lakoćom kojom vodi klijenta kroz proces. To su bila zaista dva dragocjena popodneva.
Spiritualna Tehnologija nam daje vrlo vrijedne alate koji praktičnom primjenom u svakodnevnici donose jedan dublji i svjesniji način življenja.
Namjeravam da prisustvujem i ostalim seminarima koje ovaj mladi talentovani čovjek nudi.
Bravo Ivane i sve preporuke za njega kao učitelja i trenera.

Snježana

Ivan i PEAT metode su sigurno za vas ako želite da se očistite od verovanja koja vas ograničavaju, podsvesnih obrazaca i trauma. Ivan je mlad a pun
znanja i iskustva. Od srca preporučujem saradnju.

Dragan

Ćao Ivane, hoću sa tobom da podelim utiske sa naše sesije. Baš osećam veliko olakšanje, primećujem da sam otvorenija i prisutnija u trenucima u kojima ranije nisam mogla da se opustim i uživam. U odnosu sa mužem osećam suptilne promene, više nežnosti i privrženosti. Hvala ti puno i radujem se sledećem terminu.

Sanja

U manjoj grupi sam završila obuku za Integra protokol, što je bilo dragoceno iskustvo koje bih preporučila svakome ko želi da se bavi dubljim
pitanjima identiteta i rešavanja sopstvenih unutrašnjih konflikata. Ivan je sjajan učitelj koji nesebično prenosi ne samo znanja vezana za obuku, već i druge praktično primenljive koncepte i savete, tako da obuka prevazilazi očekivanja jer se zaista nauči mnogo toga. Ivan vrlo jasno objašnjava rad
sa Integra Protokolom tako da možemo da ga primenimo još u toku obuke kada vežbamo praktično i na taj način smo nakon obuke potpuno spremni za
samostalnu primenu. Iskreno preporučujem pohađanje seminara Integra Protokol sa Ivanom, a sigurna sam da su i druge njegove obuke jednako
kvalitetne.

Natalija

Ne mogu a da ne izrazim svoje zadovoljstvo individualnim seansama. U početku, baš sam se pitala kako sve to funkcioniše i da li će mi pomoći,
ali već nakon prve seanse sam se osećala bolje. Svaka seansa je bolja od prethodne, svaka mi je podjednako od koristi i jedva čekam sledeću. Tokom rada sa Ivanom, osećam se veoma opušteno, oduševio me je svojim pristupom, znanjem i željom da mi pomogne. Zahvalna sam na ovom nezaboravnom iskustvu i svima bih toplo preporučila jer je to veliki korak u radu na sebi.

Milica

Iskustva klijenata

Završila sam seminar Integra Protokol kod Ivana koji me je oduševio svojomvkompetentnošću, iskustvom, preciznošću i lakoćom kojom vodi klijenta kroz proces. To su bila zaista dva dragocjena popodneva.
Spiritualna Tehnologija nam daje vrlo vrijedne alate koji praktičnom primjenom u svakodnevnici donose jedan dublji i svjesniji način življenja.
Namjeravam da prisustvujem i ostalim seminarima koje ovaj mladi talentovani čovjek nudi.
Bravo Ivane i sve preporuke za njega kao učitelja i trenera.

Snježana

Ivan i PEAT metode su sigurno za vas ako želite da se očistite od verovanja koja vas ograničavaju, podsvesnih obrazaca i trauma. Ivan je mlad a pun
znanja i iskustva. Od srca preporučujem saradnju.

Dragan

Ćao Ivane, hoću sa tobom da podelim utiske sa naše sesije. Baš osećam veliko olakšanje, primećujem da sam otvorenija i prisutnija u trenucima u kojima ranije nisam mogla da se opustim i uživam. U odnosu sa mužem osećam suptilne promene, više nežnosti i privrženosti. Hvala ti puno i radujem se sledećem terminu.

Sanja

U manjoj grupi sam završila obuku za Integra protokol, što je bilo dragoceno iskustvo koje bih preporučila svakome ko želi da se bavi dubljim
pitanjima identiteta i rešavanja sopstvenih unutrašnjih konflikata. Ivan je sjajan učitelj koji nesebično prenosi ne samo znanja vezana za obuku, već i druge praktično primenljive koncepte i savete, tako da obuka prevazilazi očekivanja jer se zaista nauči mnogo toga. Ivan vrlo jasno objašnjava rad
sa Integra Protokolom tako da možemo da ga primenimo još u toku obuke kada vežbamo praktično i na taj način smo nakon obuke potpuno spremni za
samostalnu primenu. Iskreno preporučujem pohađanje seminara Integra Protokol sa Ivanom, a sigurna sam da su i druge njegove obuke jednako
kvalitetne.

Natalija

Ne mogu a da ne izrazim svoje zadovoljstvo individualnim seansama. U početku, baš sam se pitala kako sve to funkcioniše i da li će mi pomoći,
ali već nakon prve seanse sam se osećala bolje. Svaka seansa je bolja od prethodne, svaka mi je podjednako od koristi i jedva čekam sledeću. Tokom rada sa Ivanom, osećam se veoma opušteno, oduševio me je svojim pristupom, znanjem i željom da mi pomogne. Zahvalna sam na ovom nezaboravnom iskustvu i svima bih toplo preporučila jer je to veliki korak u radu na sebi.

Milica

Scroll to Top