DP4

DP4

DP4 je izuzetno jednostavan metod ličnog i duhovnog razvoja. Ovaj metod je izronio iz Dubokog PEAT-a i predstavlja njegov 4-ti nivo. Slavinski je ideju za ovaj metod dobio od Ajnštajna kada je rekao: “Kada bi svo kretanje u Univerzumu potpuno stalo na trenutak, sve bi nestalo.”
DP4 metod iskustveno dokazuje da se svi naši doživljaji sastoje od 4 elementa (misao, slika, emocija i telesna senzacija). Ta 4 elementa u Spiritualnoj Tehnologiji nazivamo naboj. Kada znamo kako da operišemo sa ta 4 elementa, možemo sa lakoćom ukloniti iz egzistencije razna neprijatna stanja, reakcije, traumatična iskustva ili stvoriti bilo koje stanje.
S obzirom da primenom DP4 metode radimo uglavnom sa iskustvima kojih se klijent seća i kojih je svestan, DP4 metod je idealan za efektnu integraciju trauma, fobija, ili nekakvih trenutnih negativnih reakcija i naboja.

Ono što je posebno karakteristično za DP4 metod je da on omogućuje integraciju poželjnih osobina ličnosti, crta i resursnih stanja. Koristeći 4 elementa i dobar model koji poseduje željene osobine DP4 nam omogućuje da kod sebe kreiramo nove crte i osobine – koji se nakon kvalitetne integracije ispoljavaju sa lakoćom, sami, bez našeg svesnog napora. A samim time kvalitet života i funkcionisanja se podiže na viši nivo. DP4 nam omogućuje i da integrišemo bilo koji odabrani par polariteta, što nam otvara gotovo neograničene mogućnosti primene ovog metoda!

 

DP4 Ivan Blond

Sa DP4 metodom ciljano možemo raditi na svojoj senci.
Svi smo odrasli i vaspitani u društvu u kome smo morali da potisnemo mnoge delove sebe. Sve ono što osuđujemo, što nam smeta kod drugih ljudi, nervira nas, izluđuje nas… zasigurno ima neke veze sa nama. Najčešće su stvari koje nas nerviraju i izazivaju nam jak naboj kod drugih – upravo isti oni delovi nas koje smo duboko potisnuli. DP4 nam omogućava da te delove sebe integrišemo nazad, a druge ljude jednostavno prihvatimo i vidimo onakve kakvi jesu.

Ovaj metod nam, kao što smo pomenuli, omogućava integraciju osobina,resursnih stanja i građenje različitih identiteta koji su nam potrebni za optimalno funkcionisanje.
Identiteti su uloge koje igramo u svakodnevnom životu. Da bi ih optimalno igrali potrebne su nam odgovarajuće osobine koje taj identitet ima.
Integracijom čitavog niza osobina koje ima na primer identitet “uspešna osoba” (odgovornost, spremnost na rizik, hrabrost…) mi u sebi gradimo identitet takve osobe koji će početi da se ispoljava u svakodnevnom životu, a mi samim tim da kreiramo drugačije okolnosti.
Omogućava nam i rad na verovanjima. Naravno, ne omogućava da integrišeš talente ili genijalnost npr. Nikole Tesle.

Za razliku od Dubokog PEAT-a koji asocijativno, dubinski izvlači naboje iz nesvesnog i procesuira ih, pritom integrišući dubinske polaritete (sesija 60 minuta), DP4 čisti lokalno – odabrane sadržaje ili odabrane polaritete.
A proces traje dosta kraće (10-15minuta).
DP4 je savršen alat uz Duboki PEAT, mada se može koristiti i samostalno.

Da zakažete seansu ili pohađate seminar, kontaktirajte nas.

Scroll to Top