Aspektika

ASPEKTIKA

Zamislite da postoji način da svoje najgore nedostatke, probleme, samodestruktivna ponašanja, navike i sećanja transformišete i pretvorite u svoje najbolje prijatelje? Postoji, to je ASPEKTIKA.
Aspektika je revolucionarni metod ličnog i spiritualnog razvoja koji je stvorio Ž. M. Slavinski.
To je alhemijski proces preobražaja svesti i aspekata naše ličnosti kroz spoj sa najdubljom Suštinom Našeg Bića. U pitanju je izuzetno lak i jednostavan sistem za eliminaciju neželjenih
emocionalnih i psiholoških stanja. Kao i veoma efikasan metod spiritualnog razvoja.
Prednost ovog sistema je to što on predstavlja pravu emocionalnu alhemiju itransformaciju svesti koristeći ciljnu strukturu problema i odluke koje suostale u nesvesnom. Sve u univerzumu teži ka Izvoru (Bogu) kako nas uče drevna učenja i svi smo čuli da nam naši problemi i izazovi služe da bi učili lekcije i razvijali se.

Kroz Aspektiku smo u mogućnosti da imamo direktno iskustvo ove istine i da uvidimo da su naši nedostaci i problemi ne samo alati naše evolucije već na neki način i pokloni koji nas vode ka spoju sa najvišom Istinom – Velikim Nemanifestovanim – Dinamičkom Prazninom.
Kada se to dogodi tokom Aspektnog procesa, naši naboji i problemi na kojima u tom trenutku radimo bivaju iz korena transformisani, integrisani u celinu, a mi oslobođeni.

a

Važan deo Aspektike je što radi direktno sa odlukama našeg Bića koje su fundamentalni i ključni deo nesvesnog. Odluke i ciljevi iz nesvesnog stvaraju različite naboje unutar nas i
manifestacije u spoljašnjoj realnosti da bi nas vodili ciljnom strukturom koju aspekti naše ličnosti nose. Aspekti se sastoje od misli i emocija. Oni su nastali u različitim periodima našeg života ili smo ih i nasledili. Većinom su nesvesni. Kada ih osvestimo, ostvarimo u našoj svesti i
postepeno spojimo sa najdubljom srži našeg Bića oni bivaju integrisani i razrešeni, a mi imamo slobodu izbora da svesno odlučujemo i usmeravamo sebe i svoj život.
Aspektika ume i da dovede do Iskustva Gnoze, odnosno kratkotrajnog Iskustva Prosvetljenja.

Aspektika Ivan Blond

Šta je specifično za Aspektiku u odnosu na druge metode?

Šta dobijamo primenom Aspektike?

Sve promene koje čovek želi da napravi u sebi on pravi u svom egu. Vaše
Istinsko Biće se ne može promeniti, ono je večno. Savršeno. Ne postoji
ništa što u svom egu ne možemo promeniti ako samo znamo kako.
Aspektika Vas uči kako.

Da zakažete seansu ili pohađate seminar, kontaktirajte nas.

Scroll to Top